TAILIEUCHUNG - THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Thuế nhà thầu là số tiền thuế mà một quốc gia tác động vào khoản thu nhập chi trả cho phía bên ngoài và khoản tiền đó sẽ được một doanh nghiệp giữ lại khi có phát sinh việc doanh nghiệp giữ lại khi có phát sinh việc thanh toán tiền cho một bên khác, và số tiền giữ lại này sẽ được nộp cho cơ quan thuế thông qua các hoạt động mà nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện kinh doanh của mình. . | 3 26 2012 THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI Foreign Contractor Tax Khái niệm Thuế nhà thầu là số tiền thuế mà một quốc gia tác động vào khoản thu nhập chi trả cho phía bên ngoài và khoản tiền đó sẽ được một doanh nghiệp giữ lại khi có phát sinh việc thanh toán tiền cho một bên khác và số tiền giữ lại này sẽ được nộp cho cơ quan thuế thông qua các hoạt động mà nhà thầu hay nhà thầu phụ thực hiện kinh doanh của mình. Bản chất Là mộtkhoản đượcgiữ lạivà đượctính toán thông qua các hình thứcthuế khác củaquốcgia đó Được tính trên số tiền trả cho phía nước ngoài hoặckhoản thu nhậpmàtổ chức cá nhân đónhận được khi hoạt động kinh doanh và Nộptrựctiếphoặctạmthu trước để cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Đặc điểm Tạo ra nguồn thu thuế ngay từ gố c Đố i tượng chịu thuế của thuế nhà thầu rất đa dạng sản phẩm dịch vụ thu nhập Không có một luật thuế độc lập Vừa mang tính chất của loại thuế trực thu và vừa mang tính chất của loại thuế gián thu Văn bản pháp luật Thông tư số 134 2008 TT-BTC ngày 31 12 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam Thông tư số 64 2010 TT-BTC sửa đổi bổ sung TT 134. Và các luật thuế liên quan Đối tượng nộp thuế Nhà thầunướcngoài nhà thầuphụ nướcngoài kinh doanh tạiViệtNam hoặc có thu nhậptạiViệt Nam đảmbảocác điềukiệntrựctiếpkêkhai nộp thuế bao gồm Có cơ sở thường trú tại ViệtNam hoặc là đối tượng cư trú tạiViệtNam ThờihạnkinhdoanhtạiViệtNam theo hợp đồng nhà thầu hợp đồng nhà thầuphụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu hợp đồng nhà thầuphụ có hiệulực Áp dụng chếđộ kế toán ViệtNam. 1 3 26 2012 Đối tượng nộp thuế Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu. Bên Việt Nam được hiểu là Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh mua dịch vụ dịch vụ gắn với hàng hoá hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.