TAILIEUCHUNG - Thực hành cơ khí tiện, phay, bào, mài - Trần Thế San - Hoàng Trí - Nguyễn Thế Hùng

Mục đích cuốn sách hỗ trợ các giáo viên dạy nghề, các lớp dạy nghề để cung cấp nội dung dạy nghề cơ bản trên các máy công cụ, giới thiệu lập trình cơ bản cho các máy CNC. Sách này là giáo trình học tập tốt cho các bạn đọc và các học viên các trường dạy nghề, là tài liệu hỗ trợ cho các bạn công nhân khi thi tay nghề, nâng bậc thợ, tự học để nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức. Mời các bạn tham khảo 18 chương trong tài liêu với nội dung về máy công cụ, các ngành nghề cơ khí, an toàn lao động, lập kế hoạch công việc, đo lường, công cụ và quy trình vạch dấu khai triển, công cụ cầm tay và nghề nguội, công nghệ cắt gọt kim loại. | TRẤN THE SAN - HOÀNG TRĨ - NGUYỄN THÊ HÚNG Khoạ cơ khí chế tạo máy ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT TRẦN THÊ SAN - HOÀNG TRÍ -NGUYEN THÊ HÙNG Khoa cơ khí - Chê lạo máy ĐẠI HỌC Sư PHẠM KỸ THUẬT TP. Hồ CHÍ MINH THựC HÀNH cơ KHÍ TIỆN -PHAY- BÀO -MÀI NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.