TAILIEUCHUNG - Slide bài Trái đất quả địa cầu - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

Thông qua bài giảng Trái đất quả địa cầu học sinh nhận biết được hình dạng của trái đất trong không gian. Biết cấu tạo của quả địa cầu gồm: quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ. | TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TRÁI ĐẤT. QUẢ ĐỊA CẦU LỚP 3 KIỂM TRA BÀI CŨ Vì sao ban ngày không cần đèn mà ta vẫn nhìn thấy mọi vật ? Nêu một số tác dụng của Mặt Trời đối với đời sống con người ? TRÁI ĐẤT. QUẢ ĐỊA CẦU TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu 1. TRÁI ĐẤT: Theo các em, Trái Đất có hình gì? Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Tìm hiểu về hình dạng của Trái Đất: SGK TRANG 112, QUAN SÁT TRANH 1 VÀ CHO BIẾT: Tranh chụp gì? Em có nhận xét gì về bức ảnh đó? Tìm hiểu về hình dạng của Trái Đất: Dưới đây là ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trái Đất được chụp từ các góc độ khác nhau Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Tìm hiểu về hình dạng của Trái Đất KẾT LUẬN Trái Đất rất lớn và có hình cầu. Trái Đất nhỏ hay lớn? Có hình gì? Trái Đất không có giá đỡ và không có trục xuyên qua, Trái Đất nằm lơ lửng trong không gian. Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trái Đất có giá đỡ và có trục xuyên qua không? Quan sát hình (hình 2 SGK trang 112) hãy chỉ trên quả địa cầu: cực Bắc , cực Nam , xích đạo , Bắc bán cầu , Nam bán cầu, trục và giá đỡ của quả địa cầu. * Tìm hiểu về hình dạng của quả địa cầu. Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trục * Tìm hiểu về hình dạng của quả địa cầu. Cực Bắc Bắc bán cầu Xích đạo Nam bán cầu Cực Nam Giá đỡ Quả địa cầu Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất. Tìm hiểu về hình dạng của quả địa cầu. Quả địa cầu là gì? Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trục của quả địa cầu đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn ? Trục của quả địa cầu nghiêng so với mặt bàn. Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trên bề mặt quả địa cầu có những màu sắc nào? Màu sắc đó chỉ gì? Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Những màu sắc chủ yếu trên quả địa cầu là: *Màu xanh lá cây : *Màu vàng, màu da cam: *Màu xanh lơ thường dùng để chỉ chỉ đồng bằng Đồi núi, cao nguyên, biển Quả địa cầu giúp ta hình dung được hình dạng , độ nghiêng và bề mặt Trái Đất. Quả địa cầu giúp ta hình dung điều gì? Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu - Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu . - Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất . Nó giúp ta hình dung được hình dạng , độ nghiêng và bề mặt Trái Đất. Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu Trái đất như thế nào? Quả địa cầu là gì, nó giúp chúng ta điều gì? GHI NHỚ TRÒ CHƠI 1 2 3 4 5 QUẢ ĐỊA CẦU GIÚP TA HÌNH DUNG ĐIỀU GÌ? QUẢ ĐỊA CẦU THƯỜNG CÓ MÀU GÌ? TRỤC QUẢ ĐỊA CẦU ĐỨNG THẲNG HAY NGHIÊNG SO VỚI MẶT BÀN? QUẢ ĐỊA CẦU LÀ GÌ? TRÁI ĐẤT CÓ HÌNH GÌ? CHÚ TIỂU LEO NÚI Tự nhiên và xã hội: Trái Đất. Quả địa cầu LÀM VÀO VỞ BÀI TẬP TRANG 84 VỀ NHÀ CHUẨN BỊ BÀI 60: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT MỜI ĐỒNG NGHIỆP HÃY GHÉ VÀO THĂM BLOG CỦA MÌNH NHÉ DT: 01667 420 172

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.