TAILIEUCHUNG - Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy - TS. Nguyễn Hữu Lộc

Cuốn sách này được nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản với mục đích giúp các bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về lĩnh vực cơ khí này. Cuốn sách gồm 12 chương cung cấp cho bạn các kiến thức cơ bản về: Hàm phân phối các đại lượng ngẫu nhiên, các đại lượng ngẫu nhiên trong tinh toán, thiết kế và phân tích kết cấu theo độ tin cậy bằng phương pháp mô phỏng và bề mặt đáp ứng, cơ sở phân tích và thiết kế chi tiết máy theo độ tin cậy, phân tích máy thành hệ thống, thiết kế tối ưu theo độ tin cậy, chương trình tính toán thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy. | TS. NGUYỀN Hửu LÕC THIIIẸT KẺ PHAN Tích hệ thống cờ khí THEO ĐỌ TIN I - - it u NHÁ MUÀỈ HÁN KHOA HOC Hí KVIHUÃI xỉ hâ TS. NGUYEN HỮU LỘC THIẾT KÊ VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Cơ KHÍ THEO ĐỘ TIN CẬY NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn hiện nay các kỹ sư thiết kế đối mặt với nhưng thử thách mới yêu cầu sử dụng mô phóng tính toán đùi hỏi rút ngán thời gian thiết kế sản phẩm - từ ý tưởng ban đầu đến thị trường độ tin cậy an toàn và châ t lượng cao ít ảnh hường đến môi trường. Do cần thiết sản phẩm phải có tính cạnh tranh cao độ phức tạp thiết kế kỹ thuật gia tăng và bản chất thay đổi các đại lượng trong kỹ thuật đòi hỏi người kỹ sư có các kiến thức cần thiết để ứng dụng xác suất và thống kê toán vào phân tích và thiết kê kỹ thuật. Tính thay đổi có mật khắp nơi trong mọi giai đoạn ctia quá trình thiết kê và phát triển sản phẩm hoặc hệ thông kỹ thuật nào dó bát. kỳ. Do đó cùng với các kiến thức về thiết kế thì các kiến thức xác suât thống kê toán rất cần thiết cho người cán bộ nghiên cứu và kỹ sư thiết kế giãi quyết các bài toán thiết kế phức tạp. Thiết kế theo phương pháp xác suât ngày càng được ứng dụng rộng rãi và phần quan trong là phân tích và thiết kế theo độ tin cậy. Qua kinh nghiệm gần 10 năm giảng dạy môn học này cho sinh viên ngành cơ khí hướng dần các đề tài học viên cao học và thực hiện một số đề tài nghiên cứu theo hướng đề tài này chúng tôi đã biên soạn và ngày càng hoàn thiện hơn cuôh sách này để phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu cho sinh viên các ngành kỹ thuật cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. Cuốn sách được Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất ban năm 2005 với mục đích giúp cho các bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về lãnh vực này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp phê bình những thiếu sót của sách đế chúng tôi có thề nâng cao chát lượng tài liệu trong các lần xuất bản sau. Mọi ý kiến đóng góp phê binh và thắc mác xin gửi về địa chỉ Nguyễn Hữu Lộc bộ môn Thiết kế máy khoa Cơ Khí. 268 Lý Thường Kiệt quận 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.