TAILIEUCHUNG - Slide bài 56 -57 Thực hành đi thăm thiên nhiên - Tự Nhiên Xã Hội 3 - GV.H.T.Minh

Thông qua bài giảng Thực hành đi thăm thiên nhiên học sinh vẽ hoặc nói, viết về những cây, cối và các con vật mà học sinh khi đi thăm thiên nhiên. | Tự nhiên và xã hội 3 THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN BÀI 56-57 Tự nhiên và xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN - Tranh vẽ cảnh gì?Cảnh đó ở đâu? Tự nhiên và xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN TÌM HIỂU VỀ THỰC VẬT - Cây thường có những bộ phận nào? Nêu chức năng của bộ phận đó? - Nêu ích lợi của cây? TÌM HIỂU VỀ THỰC VẬT - Nêu ích lợi của cây? Tự nhiên và xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Tự nhiên và xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Tên thực vật Môi trường sống Đặc điểm nổi bật Câycam x Trên cạn Thân gỗ, cho quả Tự nhiên và xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Thảo luận nhóm, đánh dấu X vào cột 1,2,3,4 rồi ghi ý kiến nhận xét vào các cột còn lại. (1) (2) (3) Cây rau Loài khác Cây hoa Cây gỗ (4) Mỗi nhóm nêu tên một loại cây, nhóm khác không nêu trùng loài cây nhóm bạn đã nêu TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 3 4 5 6 3 3 2 3 2 4 Tên các bộ phận thường có của một cây. TRÒ CHƠI Ô CHỮ: GỢI Ý CÁC Ô CHỮ NHƯ SAU: Tôi có khả năng quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước. Tôi làm nhiệm vụ vận chuyển nhựa đi nuôi cây Tôi luôn toả hương thơm,“mặc”những bộ quần áo đẹp. Nhờ có tôi mà các loài cây duy trì được giống nòi. Tôi có thể hút nước, muối khoáng trong đất. Tôi sinh ra từ hoa, cho hạt để tạo cây mới 1 2 3 4 5 6 T H Â Á Q U Ả R Ễ H Ạ T H O A 3 3 2 3 2 4 L N 1 2 3 4 5 6 T H Â Á Q U Ả R Ễ H Ạ T H O A 3 3 2 3 2 4 L N KẾT QUẢ CÁC Ô CHỮ NHƯ SAU: LÀM BÀI TẬP Ở VỞ BÀI TẬP TRANG 81 (Bài 1 và bài 2) Tự nhiên và xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Hết thời gian làm bài Về nhà chuẩn bị tiết 2 Tự nhiên và xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN GIÁO VIÊN THIẾT KẾ: CHU THỊ SOA TRƯỜNG TH THỊ TRẤN YÊN THÀNH NGHỆ AN TIẾT 2 Tự nhiên và xã hội: THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN (Tiết 2) Quan sát tranh ở SGK trang 109 và cho biết: - Tranh vẽ cảnh gì? Cảnh đó thể hiện nội dung gì? Tự nhiên và xã hội Bài 56, 57 (Tiết 2) THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG VẬT tên các con vật mà em biết?Con vật đó có những bộ phận nào? đặc điểm của con vật đó?( sống ở đâu? Ăn thức ăn gì? đẻ con hay đẻ trứng, nuôi con bằng gì?) ích lợi của động vật? Tên động vật Côn trùng (1) Chim Thú Loài khác (4) Môi trường sống Thức ăn Đặc điểm nổi bật Voi x Trong rừng Lá, cỏ To, vòi dài Tự nhiên và xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Thảo luận nhóm đôi, đánh dấu X vào cột 1,2,3,4 rồi ghi ý kiến nhận xét vào các cột còn lại. (2) (3) CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG CÔN TRÙNG CÁ CHIM GIA CẦM TRÒ CHƠI Ô CHỮ 1 2 3 4 5 6 3 3 3 4 3 3 TRÒ CHƠI Ô CHỮ: GỢI Ý CÁC Ô CHỮ NHƯ SAU: Tôi biết bay,kiếm mồi về đêm,tôi đẻ con. Cơ thể chúng tôi có lông mao bao phủ Tôi không có xương sống,biết bay,hút mật các loài hoa . Tôi không có xương sống,biết bơi,biết nhảy,có vỏ cứng Tôi không có xương sống,có 8 cẳng, 2 càng,có vỏ cứng. Cơ thể có lông vũ bao phủ. 1 2 3 4 5 6 T H Ú Ơ C H I M C U T Ô M O N G 3 3 3 4 3 3 D A I KẾT QUẢ CÁC Ô CHỮ NHƯ SAU: 1 2 3 4 5 6 T H Ú Ơ C H I M C U T Ô M O N G 3 3 3 4 3 3 D A I Tự nhiên và xã hội THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN Tự nhiên và xã hội (TIẾT 2) THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN MỘT SỐ CẢNH ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA BĂNG TAN Ở NAM CỰC THỰC HÀNH ĐI THĂM THIÊN NHIÊN LÀM BÀI VÀO VỞ BÀI TẬP TRANG 82 (Bài 3) TROØ CHÔI: CHÚ TIỂU LEO NÚI ÑOÄI XANH ÑOÄI ÑOÛ 1 2 3 4 5 6 Ta có nên tắm dưới trời mưa không ? Em thấy trời nắng khác trời mưa như thế nào? Những đám mây khi trời mưa thế nào? Khi trời mưa bầu trời thế nào? Mặt trời, những đám mây khi trời nắng thế nào? z BUỔI HỌC KẾT THÚC BUỔI HỌC KẾT THÚC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.