TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7064:2010

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7064:2010 về Giấy vệ sinh thay thế TCVN 7064:2002. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy tissue dùng làm giấy vệ sinh ở dạng cuộn (thường được gọi là “giấy toilet"). nội dung chi tiết. | .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.