TAILIEUCHUNG - Ebook Kỹ thuật chụp X-Quang - Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh: Phần 1

Phần 1 cuốn "Kỹ thuật chụp X-Quang - Kỹ thuật viên chuẩn đoán hình ảnh" giới thiệu tới người đọc các kỹ thuật chụp X-Quang không chuẩn bị (thường quy) bao gồm: Kỹ thuật chụp X-Quang xương khớp chi trên, kỹ thuật chụp X-Quang xương khớp chi dưới, kỹ thuật chụp X-Quang phổi và khung xương lồng ngực,. Mời các bạn tham khảo. | Cao Đang Y té Phú Tho - Thư viện iiiSiiil PHẠM MINH THÔNG Chú biên KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KỸ THUẬT VIÊN CHẤN ĐOÁN HĨNH ẢNH KỸ THUẬT CHỤP X-QUAN G Kỹ thuật viên chấn đoán h CÁC SÁCH CỪXG TÁC GIẢ SIÊU ÂM TổNG QUÁT. Chủ hiên. Nhà xuất bân Hại học Huê. 2 111. 604 trang. kh sách 19x27 cni. BÀI GIANG CHAN HOÁN HỈNH ẮNH. Viẽt cúng các tác giá khác. Nhà xuãt bán Y Học. 20 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.