TAILIEUCHUNG - Sưu tầm một số bài ca dao đề tài diện mạo

Cổ tay em vừa trắng vừa tròn (2) Răng đen rưng rức, chồng con kém người Khốn nạn thay nhạn ở với ruồi Tiên ở với cú, người cười với mạ Con công ăn lẫn với gà, Rồng kia rắn nọ, xem đà sao nên? Nói nên mà ở chẳng nên Quang rơm gánh đá sao bền hơn mây 2. | Ca dao đê tài diện mạo 3 7 đ đ đ đ đ đừ 1. Cổ tay em vừa trắng vừa tròn 2 Răng đen rưng rức chồng con kém người Khốn nạn thay nhạn ở với ruồi Tiên ở với cú người cười với mạ Con công ăn lẫn với gà Rồng kia rắn nọ xem đà sao nên Nói nên mà ở chẳng nên Quang rơm gánh đá sao bền hơn mây 2. Chồng em rỗ sứt rỗ sì Chân đi chữ bát mắt thì hướng thiên Bao giờ vào đám tháng giêng Bắt chồng em đến khiêng chiêng cho làng 3. Cá tươi xem lấy đôi mang Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai Tóc mai sợi vắn sợi dài Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn 4. Cái răng cái tóc là vóc con người 5. Cây tre chặt mắt dịu quặc khó chèo Tuồng mặt như chim mèo ăn nói vời ai 6. Chẳng ai xấu bằng anh chồng tôi Cái râu rễ gộc cái tóc rễ tre Cái bụng bè bè hình như bụng cóc Học hành thời dốt chữ nghĩa chẳng biết Nó bắt nó lèn nó nêm như chạch Nó thở ành ạch như cái ễnh ương 7. Chỉnh e miệng thế chê gièm Mẹ ơi chớ tưởng đồng đen mà lầm. 8. Chồng còng lấy vợ cũng còng Nằm phản thì chật nằm nong thì vừa 9. Chồng yêu cái tóc nên dài Cái duyên nên đẹp cái tài nên khôn 10. Cha mẹ sinh sao em để vậy Em đừng lấy dao cạo bậy hư chân mày Anh thương em bằng lời ăn tiếng nói Chớ đâu phải cạo chân mày anh thương 11. Chân mày vòng nguyệt có duyên Tóc mai gợn sóng đẹp duyên tơ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.