TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Khoa học và công nghệ Nano: Bề mặt vật liệu với bài toán thấm ướt - Nguyễn Văn Thuận

Bài thuyết trình "Khoa học và công nghệ Nano: Bề mặt vật liệu với bài toán thấm ướt" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một chút về công nghệ Nano, bề mặt vật liệu dưới lăng kính Nano, ứng dụng thực tế từ các nghiên cứu. nội dung chi tiết. | KHOA HOC CÔNG NGHỆ NANO Nội dung tìm hiểu BỀ MẶT VẬT LIỆU VỚI BÀI TOÁN THẤM ƯỚT Mô hình Hiệu ứng bề mặt lá sen hiệu ứng cánh hoa hồng Thực hiện Nguyễn Văn Thuận Copyright 2014 by NT 1. Một chút về công nghệ Nano Copyright 2014 by NT 1. Một chút về công nghệ Nano Khoa học và công nghệ nano là một hoạt động nghiên cứu liên nghành đặt cơ sở của các môn học cổ điển và những thành quả nghiên cứu sẽ trực tiếp tác động trở lại đến các bộ môn này. Sản phẩm của khoa học công nghệ nano rất đa dạng và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống như về vật liệu công nghệ thông tin thiết bị điện-điện tử khoa học vũ trụ cơ khí máy móc. Ứng dụng công nghệ nano giải thích tính cức ghét nước trên lá sen Chíp vi xử lý Linh kiện điện tử IC Copyright 2014 by .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.