TAILIEUCHUNG - Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2013 về tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 11 CT-UBND Cần Thơ ngày 03 tháng 5 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC KHAI THÁC VẬN CHUYỂN KINH DOANH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trong những năm gần đây công tác quản lý động vật hoang dã và hoạt động gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp. Hoạt động gây nuôi sinh sản động vật hoang dã hợp pháp phát triển mạnh ở nhiều địa phương góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận dân cư góp phần xóa đói giảm nghèo chuyển đổi cơ cấu vật nuôi đồng thời hỗ trợ cho công tác bảo tồn loài trong môi trường hoang dã duy trì nguồn gen động vật nguy cấp quý hiếm. Tuy nhiên tình hình khai thác vận chuyển kinh doanh động vật hoang dã diễn ra phức tạp một số tổ chức cá nhân chưa nhận thức và chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và quản lý động vật hoang dã số lượng cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khai thác vận chuyển kinh doanh động vật hoang dã trái phép vẫn còn diễn ra. Để khắc phục những tồn tại trên và đảm bảo thực hiện đúng các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia trong quản lý động vật hoang dã từng bước chấm dứt tình trạng khai thác vận chuyển kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện các nhiệm vụ sau 1. Các Sở ban ngành thành phố Ủy ban nhân dân quận huyện chỉ đạo cán bộ công chức viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo tồn loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm đặc biệt không mua bán sử dụng cất giữ tặng cho hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm tới cộng đồng địa phương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.