TAILIEUCHUNG - 12 bài ca dao miêu tả diện mạo

Anh đừng chê thiếp xấu xa Bởi chưng bố mẹ sinh ra thế này 2. Anh thấy em chắc chắn, Cặp chân mày ngay ngắn, anh cũng vừa lòng, Cậy cùng cô bác mai dong, Vái cho em bậu xiêu lòng ưng anh. 3. Áo đen năm nút con rồng Nhìn xa con phụng lại gần con qui. | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài diện mạo 3 í í í í í í í ỉ í í í í 1. Anh đừng chê thiếp xấu xa Bởi chưng bố mẹ sinh ra thế này 2. Anh thấy em chắc chắn Cặp chân mày ngay ngắn anh cũng vừa lòng Cậy cùng cô bác mai dong Vái cho em bậu xiêu lòng ưng anh. 3. Áo đen năm nút con rồng Nhìn xa con phụng lại gần con qui. 4. Bầu già thì mướp cũng xơ Nạ dòng trang điểm gái tơ mất chồng 5. Bậu ra ngắm bóng bậu coi Hồng nhan chi lắm mà đòi của cao 6. Ba đầu sáu tay 7. Cải đầu hoán diện 8. Củi khô dễ nấu chồng xấu dễ xài Ham chi bóng sắc nó đọa đày tấm than 9. Cái da bọc cái xương 10. Cổ tay em trắng lại tròn Để cho ai gối để mòn một bên Gối chăn gối chiếu không êm Gối lụa không mềm bằng gối tay em. 11. Cổ tay em trắng như ngà Con mắt em liếc như là dao cau Miệng cười như thể hoa ngâu Cái khăn đội đầu như thể hoa sen Gặp em cũng muốn làm quen Nhưng sợ chê bùng chê đen chê già 12. Cổ tay em vừa trắng vừa tròn Mó vào mát lạnh như hòn tuyết đông. Đôi ta đã xứng vợ chồng Duyên trời đã định tơ hồng đã .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.