TAILIEUCHUNG - 10 bài ca dao đề tài diện mạo

Đàn ông rộng miệng thì tài Đàn bà rộng miệng, điếc tai xóm giềng Người khôn con mắt dịu hiền Người dại con mắt láo liên nhìn trời! 2. Ai đi trên bộ, giống bộ cô Mười Hàm răng khít rịt, miệng cười có duyên 3. | 1. Đàn ông rộng miệng thì tài Đàn bà rộng miệng điếc tai xóm giềng Người khôn con mắt dịu hiền Người dại con mắt láo liên nhìn trời 2. Ai đi trên bộ giống bộ cô Mười Hàm răng khít rịt miệng cười có duyên 3. Đui què mẻ sứt 4. Ơi người lấm tấm rỗ hoa Rỗ dăm ba nốt thật là rỗ xinh Khen ai đồ rỗ cho mình Rỗ tốt rỗ đẹp rỗ xinh rỗ giòn. 5. Ở sao cho được lòng người Ở hẹp người cười ở rộng người chê Chê là chê mất nề mất nắp Cao chê ngỏng thấp chê lùn Béo chê béo trục béo tròn Gầy chê xương sống xương sườn bầy ra 6. Ai đời chồng thấp vợ cao Rờ vú không tới lấy sào mà quơ 7. Ai đen ai trắng ra nắng mới hay Ai thẳng ai ngay tối ngày cũng biết. 8. Ai ơi chớ lấy chân dài Ngày mai đến tối ở hoài dưới sông 9. Ai mua con quạ bán cho 2 Bộ lông bộ cánh bộ giò cũng đen. 10. Ai trắng như bông lòng tôi không chuộng Người đó đen giòn làm ruộng tôi thương Biết rằng dạ đó vấn vương Để tôi cập mối tìm đường sang chơi 11. Ai trắng như bông lòng tôi không chuộng 2 Ai đen như nhuộm thì tôi lại .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.