TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình: Muối dinh dưỡng và vai trò của muối dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

Bài thuyết trình "Muối dinh dưỡng và vai trò của muối dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản" thuộc bài báo cáo Sinh thái thủy sinh vật thủy sản giới thiệu đến các bạn những nội dung về nguồn, bản chất của các hợp chất cacbon hữu cơ, nguồn,sự khởi động và bản chất của các chất hữu cơ khác,. | SINH THÁI THỦY SINH VẬT THỦY SẢN Trường đại học Đồng Tháp Khoa Tài nguyên-Môi trường Bài báo cáo Giảng viên: Trần Đạt Huy THÀNH VIÊN NHÓM: Nguyễn Minh Nhí 4. Lê Thanh Tùng 5. Nguyễn Minh Tú 6. 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 1 Chủ đề: Muối dinh dưỡng và vai trò của muối dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 2 Nội dung Giới thiệu chung 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 3 Ni tơ 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 4 Phospho 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 5 Si líc 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 6 2. 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 7 a. Nguồn, bản chất của các hợp chất cacbon hữu cơ. 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 8 Nguồn,sự khởi động và bản chất của các chất hữu cơ khác 28/03/2015 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI THỦY SẢN 9

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.