TAILIEUCHUNG - Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, các bệnh nhân có răng cửa hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thương, thời gian răng khô ngoài huyệt ổ răng lớn hơn hoặc bằng 60 phút; đánh giá kết quả điều trị cắm lại răng trong số bệnh nhân trên; mô tả quá trình lành thương sau cắm lại răng muộn trên thực nghiệm. | 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương răng là một cấp cứu hay gặp trong thực hành nha khoa. Trên thế giới khoảng 1 4 số tai nạn gây ton thương ở răng 1 . Trong đó chấn thương bật răng khỏi huyệt o răng chiếm 0 5 - 16 trong chấn thương răng tổn thương thường gặp ở nhóm răng cửa hàm trên và tập trung chủ yếu ở 2 răng cửa giữa với tỷ lệ 87 1 độ tuổi thường gặp từ 7 - 18 tuổi 1 2 . Ớ Việt Nam theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Phú Thắng tỷ lệ này là 5 6 3 . Khi răng bị bật khỏi huyệt ổ răng có hai thái độ xử lý một là chấp nhận mất răng sau này khắc phục bằng các loại phục hình như làm răng giả tháo lắp răng giả cố định cắm implant. Hai là cắm lại răng vào huyệt ổ răng. Trong hai giải pháp trên cắm lại răng là lựa chọn điều trị tốt nhất trả lại cho bệnh nhân chức năng tham mỹ đảm bảo giữ nguyên vẹn thể tích xương hàm xung quanh đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân đang tuổi phát triển mà không loại phục hình nào làm được không phải mài răng gây ảnh hưởng đến răng lân cận tiết kiệm kinh phí khi phải làm răng giả. Việc điều trị cắm lại răng đã được thực hiện từ rất lâu trong lịch sử. Từ năm 1749 Fauchard 4 đã thực hiện ca cắm lại răng đầu tiên ở một răng bị nhổ nhầm cho kết quả tốt. Đến Hunter 1978 cho rằng răng được cắm lại phải là răng chết ông tiến hành làm sạch tế bào dây chằng quanh răng bằng nước sôi trước khi cắm lại răng 5 . Ngày nay quan điểm về cắm lại răng đã thay đổi rất nhiều thành công của một răng được cắm lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là sự sống của dây chằng quanh răng 6 . Andreasen 7 Davis và Knott 8 Liew và Daly 9 đều cho kết quả điều trị thành công cao ở nhóm răng còn giữ được sự sống của dây chằng quanh răng. Đã có nhiều báo cáo về thành công trong điều trị cắm lại răng ngay lập tức răng tồn tại trong miệng sau 14 năm theo dõi Mandoza A. 10 Martins theo dõi có những răng tồn tại tới 27 năm sau điều trị cắm lại răng 11 2 Keklikoglu báo cáo trường hợp răng cắm lại ngay lập tức tồn tại tới 49 năm 12 . Trong khi đó nếu thời gian răng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN