TAILIEUCHUNG - Truyện ngụ ngôn "Rắn chuyển chỗ ở"

Mùa khô tới, trời nắng nóng, ao hồ cạn khô. Có hai con rắn muốn kiếm chỗ chuyển đi. Rắn nhỏ nói với Rắn to: - Anh đi trước, tôi theo sau, chớ để cho ai thấy chúng mình chuyển nơi ở, họ mà thấy thì thế nào cũng giết chết chúng ta. | Rắn chuyển chỗ ở Nguồn Mùa khô tới trời nắng nóng ao hồ cạn khô. Có hai con rắn muốn kiếm chỗ chuyển đi. Rắn nhỏ nói với Rắn to - Anh đi trước tôi theo sau chớ để cho ai thấy chúng mình chuyển nơi ở họ mà thấy thì thế nào cũng giết chết chúng ta. Bây giờ anh để tôi ngậm vào người anh anh cõng tôi đi. Giá như người ta phát hiện họ sẽ nghị rằng chúng ta là Rắn thần họ sẽ không dám làm gì chúng ta. Hai con rắn y kế kéo nhau qua đường. Quả đúng như vậy người trông thấy ai cũng sợ mà tránh xa và nói với nhau - Đó là Rắn Thần

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN