TAILIEUCHUNG - Fragen (Các Kiểu Câu Hỏi)

Trong tiếng Đức có rất nhiều cách để đặt một câu hỏi. Các bạn có thể hỏi trực tiếp, hỏi gián tiếp, dùng hoặc không dùng “từ để hỏi”. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đặt một câu hỏi như thế nào cho đúng nhé. II. Cách Sử Dụng: 1. Câu hỏi không có “từ để hỏi” đi kèm: | Fragen Các Kiêu Câu Hỏi 7đ đ đ đ đ đừ Facebook107 Google 2 I. Mở đầu Trong tiếng Đức có rất nhiều cách để đặt một câu hỏi. Các bạn có thể hỏi trực tiếp hỏi gián tiếp dùng hoặc không dùng từ để hỏi . Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đặt một câu hỏi như thế nào cho đúng nhé. II. Cách Sử Dụng 1. Câu hỏi không có từ để hỏi đi kèm Câu hỏi ở dạng này thường dùng động từ đảo lên đầu câu V Subjekt Objekt . Trả lời cho câu hỏi dạng này thường là Ja hoặc là Nein. Ví Dụ Câu Hói Không cỏ Từ Đê Hói Đi Kèm Sind Sie lẹdig - Ja Ich bin ledig. Hast du morgen Zeit - Ja ích habe Verstehen Sie Ja ich verstehe. 2. Câu hỏi có từ đê hỏi đi kèm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
49    3    1    29-09-2022
4    104    0    29-09-2022
7    35    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.