TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2

Bài giảng Kỹ thuật điện - Phần 2: Hệ thống điện tử tương tự và số, trình bày các nội dung cơ bản: các dụng cụ bán dẫn, transistor lưỡng cực, khối tương tự và khuếch đại thuật toán, điện tử số. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện. | KỸ THUẬT ĐIỆN Phần 2 HỆ THỐNG ĐIÊN TỬ TƯƠNG Tự VA Số 1 HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ TƯƠNG Tự VÀ Số CÁC DỤNG CỤ BÁN DẪN KHUẾCH ĐẠI TRANSITOR KHỐI TƯƠNG Tự VÀ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN ĐIỆN TỬ SỐ 2 CHƯƠNG 7 CÁC DỤNG CỤ BÁN DẪN 1. KHÁI NIÊM CHUNG VỀ CHẤT BÁN DẪN DIODE Chất bán dẫn - tồn tại dưới dạng tinh thê rắn. - đô dẫn điện nằm giữa đô .dẫn điện chất dẫn điện va cach điện dải điện nằm trong khoảng 10-6 10-5S m. - Chất bán dẫn quan trọng nhất là Silic có hóa trị 4 Lỗ trong - khi một điệntư tham gia liên kết hóa trị bị khuyết bứt ra khỏHiên kết chô khuyết đo được gọi là lô trống lô trống mang điện tích dương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.