TAILIEUCHUNG - Bài giảng môn Tin học: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng môn "Tin học - Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số" trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, dữ liệu và chương trình, quy trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số, phân tích bài toán từ trên xuống. nội dung chi tiết. | MÔN TIN HỌC Đối tượng SV đại học chính quy toàn trường Nội dung chính gồm 12 chuông 1. Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số. 7. Biểu thúc VB. 8. Các lệnh thực thi VB. 2. Thể hiện dữ liệu trong máy tính số. 9. Định nghĩa thủ tục sử dụng. 3. Tổng quát về lập trình bằng VB. 10. Tương tác giữa người dùng 4. Qui trình thiết kế trực quan giao diện. chương trình. 11. Quản lý hệ thống file. 5. Các kiểu dữ liệu của VB. 12. Linh kiện phần mềm truy 6. Các lệnh định nghĩa khai báo. xuất database. Tài liệu tham khảo Tập slide bài giảng thực hành của môn học này. 3 CD MSDN trong Microsoft Visual Studio. _ _ Môn Tin học Khoa Công nghệ Thông tin h Trường ĐH Bách Khoa Slide 1 MÔN TIN HỌC Chương 1 PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH SỐ Các khái niệm cơ bản về máy tính số Lịch sử phát triển máy tính số Dữ liệu chương trình Qui trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số Phân tích bài toán từ-trên-xuống Môn Tin học Khoa Công nghệ Thôngtin Chương 1 Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số h Trường ĐH Bách Khoa Slide 2 Các khái niệm cơ bản về máy tính số Con người thông minh hơn các động vật khác nhiều. Trong cuộc sống họ đã chế tạo ngày càng nhiều công cụ thiết bị để hỗ trợ mình trong hoạt động. Các công cụ thiết bị do con người chế tạo ngày càng tinh vi phức tạp và thực hiện nhiều công việc hơn trước đây. Mỗi công cụ thiết bị thường chỉ thực hiện được 1 vài công việc cụ thể nào đó. Thí dụ cây chổi để quét radio để bắt và nghe đài audio. Máy tính số digital computer cũng là 1 thiết bị nhưng thay vì chỉ thực hiện 1 số chức năng cụ thể sát với nhu cầu đời thường của con người nó có thể thực hiện 1 số hữu hạn các chức năng cơ bản tập lệnh mỗi lệnh rất sơ khai chưa giải quyết trực tiếp được nhu cầu đời thường nào của con người. Cơ chế thực hiện các lệnh là tự động bắt đầu từ lệnh được chỉ định nào đó rồi tuần tự từng lệnh kế tiếp cho đến lệnh cuối cùng. Danh sách các lệnh được thực hiện này được gọi là chương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.