TAILIEUCHUNG - CHẤT LƯỢNG NỀN MÔI TRƯỜNG ĐẤT PHÈN VIỆT NAM 2007

Diện tích toàn bộ nhóm đất phèn Việt Nam khoảng gần 2 triệu ha (Hội Khoa học Đất Việt Nam, 2000), chia làm hai đơn vị, đó là: đất phèn tiềm tàng và đất phèn hoạt động. Những tỉnh có đất phèn nhiều nhất là: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ở miền Bắc có một số ít diện tích ở Hải Phòng, Thái Bình. | CHẤT LƯỢNG NỀN MÔI TRƯỜNG ĐẤT pHÈN việt nam 2007 Phạm Quang Hà Lê Thị Thuỷ Nguyễn Bích Thu Hoàng Thị Ngân Lê Thị Hường Đỗ Thu Hà SUMMARY Environment quality of acid sulphate soils in Vietnam 2007 Total area of the acid sulphate soils group in Vietnam is estimated of approximately 2 millions hectares and this soil group is divided into 2 units Potential acid sulphate soils and actual acid sulphate soils. In Vietnam acid sulphate soils are mainly concentrated in the Mekong delta region as Long An Dong Thap An Giang Kien Giang Can Tho Soc Trang Bac Lieu Ca Mau provinces. and in a smaller area in North hong Thai Binh provinces. This paper reported results from a st oles in 30 districts of 14 provinces in Vietnam results showed the main s of both actual and potential acid sulfate soils. This may be considr nent quality of acid sulphate soils in Vietnam for today and future Keywords Soils environment hóm đất phèn Việt Nam để I. ĐẶT VẤN ĐỀ Nin cc sh ZA- J học xây dựng dữ liệu về Diện tích toàn bộ nhóm Nam khoảng gần 2 triệu ha h Đất Việt Nam 2000 chia làm h A đó là đất phèn tiềm tàng và đất phèn hoạt động. Những tỉnh có đất phèn nhiều nhất là Long An Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau. Ở miền Bắc có một số ít diện tích ở Hải Phòng Thái Bình. Đất phèn nước ta tập trung nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là vùng đất phèn đáng kể trên thế giới ở đây hình thành các vùng đất phèn nói riêng và có những đặc thù riêng muôn màu muôn vẻ như Đồng Tháp Mười Tứ Giác Long Xuyên Bán Đảo Cà Mau. Năm 2007 Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Phạm Quang Hà và nnk. 2007 đã nghiên hoá học nền môi trường đất 1ỤC đích tham chiếu về chất X môi trường đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững bảo vệ môi trường đất phèn cho các thế hệ hiện nay và mai sau. II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Nội dung nghiên cứu . Tổng hợp các tài liệu điều tra và lấy mẫu thực địa - Tổng hợp các tài liệu số liệu bản đồ. đã có về nhóm đất phèn Việt Nam hoặc liên quan phục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.