TAILIEUCHUNG - 2 Đề kiểm tra 1 tiết lần 6 Toán 11 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 2 đề kiểm tra 1 tiết lần 6 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Phan Bội Châu sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 6. LỚP 11 TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn TOÁN. Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 45 phút. Không kể thời gian phát chép đề . ĐỀ A Bài 1 4 điêm Tính đạo hàm của hàm số sau a y x5 -y x 3 b y sin x - tan x Bài 2 3 điêm Tính đạo hàm của các hàm số a y 2 x -1 3 b y y 2 x -1 Bài 3 2 điêm Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C của hàm số y x4 tại điểm x0 1 Bài 4 1 điêm Cho y x 2y x x 0 .Hãy giải phương trình ẩn x y 2jx 1 ĐỀ B Bài 1 4 điêm Tính đạo hàm của hàm số sau a y xs -sfx 3 b y cos x - cot x Bài 2 3 điêm Tính đạo hàm của các hàm số a y 5 x -1 3 b y 3x -1 5 Bài 3 2 điêm Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C của hàm số y x4 tại điểm x0 -2 Bài 4 1 điêm Cho y x 4ƯỸ x 0 .Hãy giải phương trình ẩn x y 3jx 1 1 ĐÁP ÁN A Bài 1 a y x5 ụx 3 điểm 5x4---- 0 5x4---- điểm 2yj x 2V x b y sin x - tan x điểm cos x--1 - điểm cos x Bài 2 a y 3 2x -1 2 2x - 1 điểm 3 2x -1 6 2x -1 2 điểm b y - điểm Ể-Ĩ điểm Bài 3 y 4 x3 điểm y 1 4 điểm y0 1 điểm Vậy pttt là y-1 4 x -1 điểm y 4x - 3 điểm Bài 4 Ta có y 1 ị r điểm -ựx -ựx Khi đó 1 24 x 2ụ x -4x -1 điểm x 1 1 yjx 1 x 1 điểm Vậy pt có nghiệm x 1 điểm 2 ĐÁP ÁN ĐỀ B Bài 1 a y X8 - Jx 3 điểm 8x7--- 0 8x7---- điểm 2 l X 2yj X b y cos X - cot X điểm - sin X . 12 điểm sin2 X Bài 2 a y 3 5x -1 2 5x - 1 điểm 3 5x-1 15 5x-1 2 điểm b y 5 3x -1 4 3x - ự điểm y 15 3x -1 4 điểm Bài 3 y 4 X3 điểm y -2 -32 điểm y0 16 điểm Vậy pttt là y -16 -32 X 2 điểm y -32x - 48 điểm Bài 4 Ta có y 1 V điểm -ựx VX Khi đó 1 2 3 x 3 Jx -Jx - 2 điểm X 1 r- 2 . V-X 1 X 1 điểm Vậy pt có nghiệm x 1 điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.