TAILIEUCHUNG - Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 8 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 8: Lập trình xử lý ảnh trên nền nhúng" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Tổng quan về xử lý ảnh, giới thiệu OpenCV, các phép biến đổi ảnh cơ bản. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. | Chương 8 Lập trình xử lý ảnh trên nền nhúng Lập trình nhúng ARM-Linux 202 Nội dung . Tổng quan về xử lý ảnh . Giới thiệu OpenCV . Các phép biến đổi ảnh cơ bản Lập trình nhúng ARM-Linux 203 . Tổng quan xử lý ảnh Khái niệm xử lý ảnh Nâng cao chất lượng hình ảnh theo một tiêu chí nào đó Cảm nhận của con người Phân tích ảnh để thu được các thông tin đặc trưng giúp cho việc phân loại ảnh image classification nhận dạng ảnh image recognition . Hiểu ảnh đầu vào để có những mô tả về ảnh ở mức cao hơn sâu hơn. Lập trình nhúng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.