TAILIEUCHUNG - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ

Xu hướng tiêu thụ chè xanh chất lượng cao trên thế giới đang ngày càng tăng, lượng tiêu thụ chè đen giảm. Điều này đặt ra cho Ngành Chè Việt Nam cần có sự đổi mới về cơ cấu giống và nâng cao chất lượng sản phNm chè xanh để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường. Trong những năm gần đây, một số giống chè mới có xuất xứ từ Trung Quốc thích hợp cho chế biến chè xanh chất lượng cao đã được nhập vào Việt N am như Keo Am Tích, PT95, Hùng Đỉnh. | NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG CHÈ VÀ THỜI GIAN HÉO NHẸ ĐẾN CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CHÈ XANH Ở PHÚ HỘ - PHÚ THỌ Ngô Xuân Cường Nguyễn Văn Tạo summary The research on the ifluence of varieties and withering Times to the green tea quality by testing ceptor in Phu Ho Phu Tho The research on the effect of tea varieties and withering periods on the green tea quality which was processed from tea buds grade B and having 12 - 15 of fibrous metter - - was carried out on five tea varieties planted in Phu Ho including PT95 Hung Dinh Bach Keo Am Tich Phuc Van Tien - imported from China and the Tester strain is T-1 Du variety. The study showed that The green tea prepared with the PT95 variety as tl_ wed super quality the second was the Hung Dinh Bach variety the third V IC Van Tien and the worst was the Trung Du tea variety. When withf varieties for 3 hours 6 hours 9 hours 12 hours the quality of gr 1 Dinh Bach Phuc Van Tien and Trung Du tea varieties have th 6 hours and the Keo Am Tich has the best quality when bein Keywords Tea imported van or. I. ĐẶT VẤN ĐỀ của một số giống chè mới Xu hướng tiêu thụ chè xa cao trên thế giới đang ngày càng tiêu thụ chè đen giảm. Điều này ơ Ngành Chè Việt Nam cần có sự đổi mới về cơ cấu giống và nâng cao chất lượng sản phẩm chè xanh để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thị trường. Trong những năm gần đây một số giống chè mới có xuất xứ từ Trung Quốc thích hợp cho chế biến chè xanh chất lượng cao đã được nhập vào Việt ẩ am như Keo Am Tích PT95 Hùng Đỉnh Bạch Phúc Vân Tiên Long vân 2000 Phú Thọ 10. Việc nghiên cứu công nghệ chế biến thích hợp để phát huy đặc tính ưu việt của các giống chè mới là nội dung cấp thiết. Héo nhẹ nguyên liệu là một trong những phương pháp mới được bổ sung trong quy trình chế biến chè xanh 3 . ẩội dung bài viết giới thiệu một số kết quả so sánh chất lượng cảm quan của sản phẩm chè xanh được chế biến Quốc vào Việt ẩ am với sản g chè Trung du đều được trồng Phú Thọ và ảnh hưởng thời gian .10 nguyên liệu đến chất lượng cảm quan

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.