TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Nguyễn Văn Linh - Đề 01 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn Toán. Chương trình chuân Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề số 01 Câu 1 3 0điểm Giải các bất phương trình sau 3x2-8x- 13 a. -X 3 x2 - 7x 10 0 b. -1 3x 5 Câu 2 4 0điểm 2 3a a. Cho cosa - với Tĩ a - . Tính sina tana cota. 3 2 b. Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào X A 2 cot X 1 ---------1--------- tan X -1 cot X -1 Câu 3 2 0điểm . Cho A 1 4 B 3 -1 C -4 2 . a. Lập phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm B và C. b. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A và song song với đường thẳng A X 1 t . R y 2-3tt e R. Câu 4 1 0điểm . Viết được phương trình đường tròn C có tâm I 2 -3 và tiếp xúc với đường thẳng d có phương trình 2x - 5 y 2 0 -------------Hết------------- SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN TRƯỜNG THPT NGUYỂN VĂN LINH ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn Toán. Chương trình chuân ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề số 01 Câu 1 Đặt f x -x 3 x2 - 7x 10 Bảng xét dấu X I-X 2 3 5 -3P -X -3 - 1 - 0-1 - xz-7x-10 - 0 - 1-0 - X - 0 - 0 - 0 - 1 5đ Vậy bất phương trình có tập nghiệm T -ro 2 u 3 5 0 5đ b Ta có 3x2-8x -13 s -1 3xx - 8x-13 1 3x 5 s 0 3x - 5x - 8 s 0 1 3x 5 3x 5 3x 5 0 25đ x - X -5 3 -1 8 3 X 0 5đ 3x2 - 5x - 8 0 - 0 3x 5 - 0 VT 1 - 0 - 0 Vậy nghiệm của bất phương trình là T -ro -5 3 u -1 8 3 0 25đ Câu 2 a. HƯỚNG DẪN CHÂM VÀ ĐÁP ÁN Biểu Điểm Ta có cos2 a sin2 a 1 sin2 a 1 - cos2 a 1 -4 5 9 9 . . . 75 sin a 3 3 M 75 Vì TĨ a nên sina 0 sina 2 3 . . sin a Vậy tana cos a _ -75 3 _ 75 -2 3 2 x 1 cot a tana _ 1 _ 2 _275 75 2 75 5 b. HƯỚNG DÃN CHÂM VÀ ĐÁP ÁN Biểu Điểm . 2 cot x 1 A 1 - 1 cot x-1 cot x 2cot x cot x 1 1 1 _ cot x cot x -1 -2cot x cot x 1 1 cot x -1 cot x -1 1 - cot x 1 cot x -1 Câu 3 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BIỂU ĐIỂM a Ta có BC -7 3 là VTCP của d. Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua B 3 -1 và VTCP u -7 3 có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.