TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 5 Toán 11 (2012-2013) - THPT Lê Quý Đôn - Đề 1 (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết bài số 5 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Lê Quý Đôn - Đề 1 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG ThPT chuyên lê quý đôn ----------- . ---------- ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 5 lớp 11 năm HỌC 2012 - 2013. MÔN TOÁN - cHươNG trình CHUẢN Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát chép đề ĐỀ 1 Đề kiểm tra có 1 trang Câu 1 6 0đ Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi tâm O SA 1 ABCD I là trung điểm của SC. a Chứng minh rằng AC 1 IBD . b Kẻ AH1 SB AK1SD. Chứng minh rằng AHK 1 SAC . Câu 2 4 0đ Cho hình lập phương B C D . Gọi Mlà điểm thỏa 2MC MC. a Hãy phân tích vectơ ĂM theo các vectơ AB AA Ad. b Gọi N là điểm thỏa mãn 2ND DD . Chứng minh rằng AM 1 AN. đáp án Câu 1 6 0Đ Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi tâm O SA 1 ABCD I là trung điểm của SC. a Chứng minh rằng AC 1 IBD . b Kẻ AH1 SB AK1SD. Chứng minh rằng AHK 1 SAC . Hìnhvẽ đúng trực quan S Z Vx xxZZx S i - D O N AT c a Ta có ABCD là hình thoi AC 1BD ì AC 1 IBD SA 1 ABCD AC 1 SA SA IO AC 1 IOJ v b Ta có NSAB SSAD SH SK HK BD ì X . _ . XHK 1 SAC BD 1 AC BD 1 SA BD 1 SAC J v 7 AHK 1 SAC 0 5 1 0 ì . 0 5 1 0 J 1 0 ì 0 5 1 0J 0 5 Câu 2 4 0Đ Cho hình lập phương B C D . Gọi M là điểm thỏa 2MC MC. a Hãy phân tích vectơ ĂM theo các vectơ ĂB AÃ ĂD. b Gọi N là điểm thỏa mãn 2ND DD . Chứng minh rằng AM 1 AN. Hình vẽ 0 5 -- --- a Ta có 2MC1 MC o 2AC - 2AM AC - AM o AM 2AC - AC o AM AB AD 2 AA _ 1 1 b AN AD DN AD - DD AD - AA 2 2 A I 1 I AB AD 2AA T AD- AA1 I - 1 2 1 2 AD -4ADAA1 2AA AD -AA1 0 2 2 0 5 1 0 1 0 0 75 0 25 AM 1 AN. ĐỀ 2 Đề kiểm tra có 1 trang Câu 1 6 0 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Gọi H N lần lượt là trung điểm của AD DC và SH1 ABCD . a Chứng minh rằng BC1 SOH . b Chứng minh rằng SHC 1 SNB . Câu 2 4 0 điểm Cho hình lập phương B C D . Gọi M N lần lượt là trung điểm của CD bB a Hãy phân tích vectơ MN theo các vectơ AB AA AD. b Chứng minh rằng AC 1 MN . ---------------hết-------------- ĐÁP ÁN Đáp án Điểm Câu 1 a Ta có SH A ABCD 5 SH A BC L j5 BC A SOH OH DC DC A BC 5 OH A BCy b Ta có SH A .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    147    0    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.