TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 11 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu - Đề A (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của trường THPT Phan Bội Châu - Đề A sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 11 TỔ TOÁN-TIN-TD QPAN NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề A Đề kiểm tra có 01 trang Bài 1 3 điểm Tính các giới hạn sau . n 2n 1 a lim 2n3 5 b lim 2n 5n 3n 5n x. x 2 x 3 c lim------ x 1 x 1 Bài 2 2 điểm Tính đạo hàm của các hàm số sau a y sin x tan x b y yj 2 x 1 Bài 3 2 điểm a Xét tính liên tục của hàm số f x x2 1 khix 2 . . -tại điểm x 2 x 1 khix 2 b Chứng minh phương trình x3 2 x2 x 1 0 1 có ít nhất một nghiệm dương Bài 4 1 điểm Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC ABD là hai tam giác đều. Chứng minh rằng AB và CD vuông góc với nhau Bài 5 2 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình bên SA vuông góc với mặt minh rằng a Mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng ABCD b Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng SAC -----------------------hết---------------------- ĐÁP ÁN Đề A Bài 1 3 điểm 1 2 1 a lim 3 2 -1 lim a 2 5 2 4 n _1 0-0_ 1 2 0 2 điểm điểm 2 Y - 1 . 2 5 . _ lim É 7- lim b 3 5 x2 2x 3 x 1 x 3 c lim------ lim ------- -4---- x 1 x 1 x 1 x 1 15 J n 15 J 0 1 0 1 1 lim x 3 điểm điểm điểm điểm 4 Bài 2 2 điểm a y sin x tan x 1 cos x -2 cos2 x điểm điểm điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT