TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 11 (2012-2013) - THPT Phan Bội Châu - Đề A (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của trường THPT Phan Bội Châu - Đề A sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 11 TỔ TOÁN-TIN-TD QPAN NĂM HỌC 2012-2013 Môn TOÁN Chương trình CHUẨN Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát chép đề Đề A Đề kiểm tra có 01 trang Bài 1 3 điểm Tính các giới hạn sau . n 2n 1 a lim 2n3 5 b lim 2n 5n 3n 5n x. x 2 x 3 c lim------ x 1 x 1 Bài 2 2 điểm Tính đạo hàm của các hàm số sau a y sin x tan x b y yj 2 x 1 Bài 3 2 điểm a Xét tính liên tục của hàm số f x x2 1 khix 2 . . -tại điểm x 2 x 1 khix 2 b Chứng minh phương trình x3 2 x2 x 1 0 1 có ít nhất một nghiệm dương Bài 4 1 điểm Cho tứ diện ABCD có hai mặt ABC ABD là hai tam giác đều. Chứng minh rằng AB và CD vuông góc với nhau Bài 5 2 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình bên SA vuông góc với mặt minh rằng a Mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng ABCD b Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng SAC -----------------------hết---------------------- ĐÁP ÁN Đề A Bài 1 3 điểm 1 2 1 a lim 3 2 -1 lim a 2 5 2 4 n _1 0-0_ 1 2 0 2 điểm điểm 2 Y - 1 . 2 5 . _ lim É 7- lim b 3 5 x2 2x 3 x 1 x 3 c lim------ lim ------- -4---- x 1 x 1 x 1 x 1 15 J n 15 J 0 1 0 1 1 lim x 3 điểm điểm điểm điểm 4 Bài 2 2 điểm a y sin x tan x 1 cos x -2 cos2 x điểm điểm điểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.