TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ

Thuyết trình Dịch vụ phần mềm và tích hợp nghiệp vụ do nhóm sinh viên phối hợp thực hiện. Nội dung bài trình bày nội dung Chương 19: Design pattern – Composition Implementation Patterns. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho ban. |

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.