TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Trần Sơn Hải

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Biểu diễn dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được các hệ cơ số thông dụng và cách chuyển đổi, phương pháp biểu diễn số nguyên và số chấm động, các phương pháp tính đơn giản với các số. nội dung cho tiết của bài giảng này. | Chương 5 - Biểu diễn dữ liệu 6 17 2009 Trường ĐHSP TPHCM 1 Mục tiêu Hiểu các hệ cơ số thông dụng và cách chuyển đổi. Hiểu phương pháp biểu diễn số nguyên và số chấm động. Hiểu các phương pháp tính đơn giản với các số. 6 17 2009 Trường ĐHSP TPHCM 2 Hình dung về biểu diễn dữ liệu Mọi thứ trong máy tính đều là 0 và 1 Thế giới bên ngoài có nhiều khái niệm như con số chữ cái hình ảnh âm thanh . biểu diễn dữ liệu quy tắc gắn kết các khái niệm trong thế giới thật với một dãy số 0 và 1 trong máy tính 6 17 2009 Trường ĐHSP TPHCM

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.