TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 53/2014/NĐ-CP

Số: 53/2014/NĐ-CP, Nghị định Số: 53/2014/NĐ-CP, Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    10    0    30-10-2020
73    7    0    30-10-2020
TÀI LIỆU HOT