TAILIEUCHUNG - luận văn: Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện

Chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế đó đang ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc nắm bắt rõ tình hình tài chính của đối thủ cạnh tranh, các nhà quản lý cũng phải hiểu rõ tình hình tài chính của chính công ty mình . | Khoá luận tốt nghiệp 1 Ị LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I V ĐE TAI Hoàn thiện quy trình kiêm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn A do Công ty AASC thực hiện Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B Khoá luận tốt nghiệp 2 MỤC LỤC .6 . 6 . 6 . 8 . 9 10 21 27 LỜI MỞ CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN. . Đầu tư tài chính dài hạn với mục tiêu kiểm toán. . Đầu tư tài chính dài hạn với kiểm toán tài chính. . Mục tiêu kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn. . Quy trình kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn. . Lập kế hoạch kiểm toán. . Thực hiện kiểm toán. . Kết thúc kiểm toán. CHƯƠNG 2 THỰC trạng kiểm toán các khoản đầu TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC . Đặc điểm chung của AASC ảnh hưởng tới kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn . 29 . Đặc điểm về hoạt động kinh doanh và cơ cấu tổ . Đặc điểm tổ chức công tác kiểm . Quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do AASC thực hiện tại khách hàng. 40 . Giới thiệu chung về hai khách hàng của . . Công ty cố phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long . . Công ty Cố phần tập đoàn Phú . Lập kế hoạch kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại hai khách hàng. 47 . Ì. Lập kế hoạch kiểm toán khoản đầu tư dài hạn tại Long . Lập kế hoạch kiểm toán khoản đầu tư dài hạn cho Phú . Thực hiện kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại hai khách . Thực hiện kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Long Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B Khoá luận tốt nghiệp 3 . Thực hiện kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái-văn . Kết thúc kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại hai khách . Kết thúc kiểm toán đầu tư dài hạn tại Long . Kết thúc kiểm toán đầu tư dài hạn tại Phú . Đánh giá quy trình kiểm toán

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.