TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    146    0    20-07-2024
8    134    0    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.