TAILIEUCHUNG - Đồ án Nghiệp vụ ngân hàng 1: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Biên Hòa

Đồ án Nghiệp vụ ngân hàng 1: Phân tích tình hình tín dụng ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Biên Hòa giới thiệu khái quát về ngân hàng, phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Biên Hoà năm 2012 - 2013, mốt số kiến nghị và giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng của ngân hàng. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT