TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công nghệ 6 bài 9: Thực hành - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Qúy thầy cô giáo cùng bạn đọc tham khảo những bài giảng điện tử Công nghệ 6 bài 9: Thực hành - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở để nâng cao kỹ năng dạy và học. Với mục tiêu giúp cho các bạn học sinh nắm bắt nhanh chống nội dung bài học biết cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân sạch sẽ, ngăn nắp. Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Qúy thầy cô giáo dễ dáng hơn trong việc truyền đạt kiến thức giảng dạy.

TÀI LIỆU HOT