TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công nghệ 6 bài 9: Thực hành - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

Qúy thầy cô giáo cùng bạn đọc tham khảo những bài giảng điện tử Công nghệ 6 bài 9: Thực hành - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở để nâng cao kỹ năng dạy và học. Với mục tiêu giúp cho các bạn học sinh nắm bắt nhanh chống nội dung bài học biết cách giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân sạch sẽ, ngăn nắp. Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Qúy thầy cô giáo dễ dáng hơn trong việc truyền đạt kiến thức giảng dạy.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.