TAILIEUCHUNG - Phần mềm quản lý bán vé xe khách Mobihome - Piclife

Phần mềm bán vé Mobihome xây theo mô hình Điện toán đám mây (cloud computing) Cho các nhà xe, công ty vận tải khách với quy mô từ bé đến lớn, với các ưu điểm vượt trội đã được chứng minh trong quá trình triển khai như triển khai áp dụng nhanh chóng, sử dụng đơn giản, hiệu quả, tính ổn định và an toàn cao, lưu vết đầy đủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | ± ï – ¯ ¿ ± – × £ ¯ ± ¯ ± × £ – À ý À ¿ ý ¿ ¯ À £ ý Ø ² ± ± ï Ø Ø î £ × ý Ø ¯ ² ± ¯ M TS HÌNH NH V MOBIHOME ± ý À £ × À T t c các bư c bán vé đ u thao tác trên 1 màn hình r t thu n ti n Thông s rõ ràng, đơn gi n và đ y đ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.