TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình

Bài giảng "Nguyên lý hệ điều hành - Chương 2: Tiến trình" cung cấp cho sinh viên các nội dung: Khái niệm tiến trình, mô hình trạng thái, thao tác trên tiến trình, điều phối tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH 1. 2. 3. 4. 5. Các vấn đề Các khái niệm Mô hình trạng thái Thao tác trên tiến trình Điều phối tiến trình Đồng bộ hoá tiến trình TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH Các khái niệm Tiến trình Process chương trình đang thực hiện Mỗi tiến trình có một tập tài nguyên và môi trường riêng con trỏ lệnh Stack thanh ghi không gian địa chỉ Các tiến trình hoàn toàn độc lập với nhau có thể liên lạc thông qua các cơ chế truyền tin giữa các tiến trình. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 2. TIẾN TRÌNH Các khái niệm Tiến trình hệ thống được sinh ra khi thực hiện các lời gọi hệ thống Tiến trình của người sử dụng được sinh ra khi thực thi CT của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.