TAILIEUCHUNG - Bài tập xác suất kèm lời giải

Tài liệu tham khảo về bài tập xác suất kèm theo lời giải giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và ôn tập thật tốt. Để tìm hiểu kỹ hơn . | Bài tập xác suât Ví dụ 5 Một vé sổ xố có 4 chữ quay số nếu vé bạn mua có số trùng hoàn toàn với kết quả thì bạn trúng giải vé bạn mua có đúng 3 chữ số trùng với 3 chữ số của két quả kể cả vị trí thì bạn trúng giải An mua một vé xo số. a Tính xác suất để An trúng giải nhất. b Tính xác suất để An trúng giả nhì. Giải. a Số kết quả có thể là ÌO 1 lũ ũũũvà chỉ có một kết quả trùng với số vé của đó xác suất trúng giải nhất của An là 10000 _ JUUU b Giảĩ sử số vé của là kết quả trùng với đúng 3 chữ số của An là a c hoặc a i c ỹ hoặc a fcc O hoặc O T .Vi mỗi trường hợp trên đều có 9 khả năng nên có 9 9 9 9 36kết quả ở đó vé của An trúng giải đó xác xuất trúng giải nhì của AN là 10000 5ŨŨ 6 . Ví dụ 6 Một cỗ bài tú lơ khơ gìm 52 quân bài chia thành bỗn chất rơ cơ màu đỏ pích và nhép màu đen .Mỗi chất có 13 quân bài là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A đọc là át .Bốn quân 2 gồm 2 rơ 2 cơ 2 pích và 2 nhép làm thành một bộ 2 bốn quân 3 gồm 3 rơ 3 cơ 3 pích và 3 nhép làm thành một bộ 3 . bỗn quân át gồm át rô át cơ át pích và át nhép làm thành một bộ át. Chọn ngẫu nhiên 5 quân xác suất để trong 5 quân bài đó ta có một bộ. Giải Số kết quả có thể là kết quả trong đó có một bộ 2 băng số cách chọn một quân bài trong số 32-4 42 quân còn lại không phải là quân 2 .Vậy có 48 kết quả trong đó có một bộ 2. Tương tự có 48 kết quả trong đó có một bộ 3 . có 48 kết quả trong đó có một bộ có tất cả 13 bộ nên số kết quả trong đó có xuất hiện một bộ là 624. . . . S o 00024 Do đó xác suất cần tìm là Ví dụ 8 Một công ti bảo hiểm nhân thọ đã thống kê được trong 100 000 đàn ông 50 tuổi có 568 người chết trước khi bước sang tuổi 51 và trong 100 000 phụ nữ tuổi có 284 người chết trước khi bước sang tuổi 51. Khi đó xác suất thực nghiệm để một người đàn ông 50 tuổi chết trước khi bước sang tuổi 51 là 100000 ũ ũũt 62 và xác suất thực nghiệm để một người phụ nữ 50 tuổi chết trước khi bước sang tuổi 51 là 100000 Bài tập Trong mặt phẳng cho 9

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.