TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 3: Hệ thống máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc và hoạt động cơ bản của máy tính, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính, hệ thống vào ra, giới thiệu hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | Kiến trúc máy tính Chương 3 HỆ THỐNG MÁY TÍNH 167 Nội dung chương 3 . Cấu trúc và hoạt động cơ bản của máy tính . Bộ xử lý trung tâm . Bộ nhớ máy tính . Hệ thống vào ra . Giới thiệu hệ điều hành 168 Cấu trúc và hoạt động cơ bản của máy tính Cấu trúc cơ bản của máy tính Liên kết hệ thống Hoạt động cơ bản của máy tính Cấu trúc một máy tính cá nhân điển hình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.