TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 12 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO Trường THPT Tôn Đức Thắng Thời gian 45 phútf không kể thời gian phát đề Đề chính thức Đề 2 Câu 1 điểm Cho 4 điểm 2 0 0 B 0 2 0 C 0 0 2 D -2 1 -1 1. Viết phương trình mp BCD . 2. Chứng minh A B C D là bốn đỉnh của một tứ diện. 3. Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mp BCD . Câu 2 điểm Trong kg Oxyz cho mặt cầu S X2 y2 z2 2x - 4y 6z - 2 0 và mặt phẳng a 2 X 2y z - 4 0 1. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu S . 2. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua M 1 -1 3 và song song với a . 3. Viết phương trình mp O qua hai điểm N 2 4 -1 P 0 2 1 và vuông góc a . 4. Viết phương trình mặt phẳng chứa OP và cách đều hai điểm M N. .Hết. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 Hướng dẫn chấm này gồm 02 trang CÂU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu 1 điểm 1. Viết phương trình mp BCD điểm BC 0 -2 2 2 0 -1 1 BD -2 -1 -l - 2 1 1 BC BD -2 2 2 -2 1 -1 -1 mp BCD quaB 0 2 0 vtptn BC BD _ 1 -1 -1 BCD x - y - z 2 0 2. Chứng minh A B C D là bốn đỉnh của một tứ diện. điểm xA- 2yA- 2zA 2 4 0 Aể BCD A B C D là bốn đỉnh của một tứ diện 3. Viết pt mặt cầu tâm A tiếp xúc với mp BCD . d A BCD s x - 2 3 2 y2 z 3 Câu 2 điểm 1. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu S . điểm Ta có tâm I -1 2 -3 Bán kính R V 9 4 1 2 a 16 4 2. Viết phương trình mặt phẳng P đi qua M 1 -1 3 và song song với a . điểm Do P U a n 1 2 2 1 ptmp a 2 X -1 2 y 1 z - 3 0 2x 2y z - 3 0 Vậy ptmp P 2X 2y z - 3 0 3. Viết ptmp Q qua hai điểm N 2 4 -1 P 0 2 1 và vuông góc H. điểm Ta có NP -2 -2 2 -2 1 1 -1 na 2 2 1 Q Có VTPT n Q BC na 1 -1 0 Z Q qua N 2 4 -1 có VTPTnQ 1 -1 0 Q 1 x - 2 - y - 4 0 Q x - y 2 0 4. Viết phương trình mặt phẳng chứa OP và cách đều hai điểm M N. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.