TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG MÔN TOÁN 10 Chương trình Chuẩn Thời gian 90 phút Không kể thời gian phát đề ĐỀ 2 Câu 1 điểm 9 Tìm giá trị nhỏ nhât của hàm sô y x với x 0 . Câu 2 điểm . Giải các bât phương trình a. ỵX x 3 0 b. x 2 3 x 2 4x 11 Câu 3 điểm Giải hê bât phương trình 1 2 4x 1 ------- x - l 3 3 Câu 4 điểm Câu 5 điểm _ 1 Ax . . _ _ . Cho cosa 0 a 2- . Tính sin a tan a cot a 2 Cho A ABC biết a 14cm b 15cm c 17 cm a. Tính diên tích tam giác ABC giác b. Tính góc lớn nhât của tam Câu 6 điểm Cho đường thẳng A có phương trình tham sô x 3 1 y 2 2t a. Tìm một điểm và một véc tơ chỉ phương của A. Viết phương trình tổng quát đường thẳng A b. Viết phương trình đường tròn có tâm A -3 2 và tiếp xúc với đường thẳng A .Hết. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ II Câu Nội dung điểm 1 . 9 y x - x 9 Áp dụng bdt cô si cho hai sô dương x và x ta có x 2 9 6 x 9 Dâu xảy ra khi x x 3 x Vậy GTNN của hàm sô y là 6 khi x 2 Mỗi bước đ 2a x2 - 4x 3 _ -7 ư 0 4 - x x 2 x2 - 4x 3 0 x 1 x 3 4 - x 0 . x 4 x 2 0 . x - 2 bxd Mỗi bước đ x - -2 1 3 4 x2 - 4x 3 0 - 0 4 - x 0 - x 2 - 0 Vt - 0 - 0 - Vậy tập nghiệm S -2 1 3 4 đ 2b X 2 3 x 2 2 X2 4x - 5 0 9 X2 4x 4 9 0 X 5 X 1 Mỗi bước đ 3 í X 2 4x 11 A Ạ Ạ f J d d - í X 4x 11 2 1 1 2 4x 1 1 Ạ o X - ỵ 13x 1 8x 2 l 3 3 L 3x 9 x 3 V O . 1 1 X 3 1 5x 1 X 4 l 5 Mỗi bước đ 4 cosa 1 0 a . sin2 a cos2a 1 sin2 a 1 cos2a 1 1 2 15 4 16 715. . ylĩ5 sin a vì 0 a - sin X 4 2 4 . sina 77 tan a 27 y 15 cosa 4 4 11 cot a j tan a 715 đ đ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.