TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 10 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG MÔN TOÁN 10 Chương trình Chuẩn Thời gian 90 phút Không kể thời gian phát đề ĐỀ 2 Câu 1 điểm 9 Tìm giá trị nhỏ nhât của hàm sô y x với x 0 . Câu 2 điểm . Giải các bât phương trình a. ỵX x 3 0 b. x 2 3 x 2 4x 11 Câu 3 điểm Giải hê bât phương trình 1 2 4x 1 ------- x - l 3 3 Câu 4 điểm Câu 5 điểm _ 1 Ax . . _ _ . Cho cosa 0 a 2- . Tính sin a tan a cot a 2 Cho A ABC biết a 14cm b 15cm c 17 cm a. Tính diên tích tam giác ABC giác b. Tính góc lớn nhât của tam Câu 6 điểm Cho đường thẳng A có phương trình tham sô x 3 1 y 2 2t a. Tìm một điểm và một véc tơ chỉ phương của A. Viết phương trình tổng quát đường thẳng A b. Viết phương trình đường tròn có tâm A -3 2 và tiếp xúc với đường thẳng A .Hết. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ II Câu Nội dung điểm 1 . 9 y x - x 9 Áp dụng bdt cô si cho hai sô dương x và x ta có x 2 9 6 x 9 Dâu xảy ra khi x x 3 x Vậy GTNN của hàm sô y là 6 khi x 2 Mỗi bước đ 2a x2 - 4x 3 _ -7 ư 0 4 - x x 2 x2 - 4x 3 0 x 1 x 3 4 - x 0 . x 4 x 2 0 . x - 2 bxd Mỗi bước đ x - -2 1 3 4 x2 - 4x 3 0 - 0 4 - x 0 - x 2 - 0 Vt - 0 - 0 - Vậy tập nghiệm S -2 1 3 4 đ 2b X 2 3 x 2 2 X2 4x - 5 0 9 X2 4x 4 9 0 X 5 X 1 Mỗi bước đ 3 í X 2 4x 11 A Ạ Ạ f J d d - í X 4x 11 2 1 1 2 4x 1 1 Ạ o X - ỵ 13x 1 8x 2 l 3 3 L 3x 9 x 3 V O . 1 1 X 3 1 5x 1 X 4 l 5 Mỗi bước đ 4 cosa 1 0 a . sin2 a cos2a 1 sin2 a 1 cos2a 1 1 2 15 4 16 715. . ylĩ5 sin a vì 0 a - sin X 4 2 4 . sina 77 tan a 27 y 15 cosa 4 4 11 cot a j tan a 715 đ đ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT