TAILIEUCHUNG - Đề tài: Tìm hiểu về cấu trúc, tính chất, chức năng và ứng dụng của Alginate

Năm 1881 acid Alginic được phát hiện đầu tiên bởi Stanford. Đây là chất đang được nhiều nước quan tâm và nghiên cứu. Và trên thế giới hiện nay có 7/9 nước sản xu t Alginate bao g m: Nauy, Pháp, Nh t, Canada, Tây Ban Nha, Chile, Liên Xô cũ ấ ồ ậ và Ấn độ. Có 2 công ty sản xuất lớn: Kelco company (Mỹ) và một công ty của Anh chiếm 70% sản lượng thế giới. Trung Quốc là nước đang nổi lên rất mạnh về lĩnh vực này. Tại Việt Nam, hiện đang nghiên cứu và sản xuất tại Hải Phòng,Nha. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT