TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết Toán 11 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Đề chính thức ĐỀ KIỂM 1 TIẾT NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán- Hình 11 Cơ bản Thời gian 45 phút không kể thời gian phát đề Đề 2 Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật và AC SA b J cạnh bên SA vuông góc mặt phẳng ABCD. a Chứng minh tam giác SAB là tam giác vuông b Chứng minh rằng DC 1 SAD c Chứng minh rằng SAD 1 ACD d Gọi J là hình chiếu của điểm A lên đường thẳng SD. Chứng minh AJ 1SC e Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD . Vẽ hình đúng điểm .hết. ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 CÂU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Hình vẽ đúng 1 điểm đ a a Chứng minh tam giác SAB là tam giác vuông Ta cã SA 1 ABCD . abC abcd j SA 1 AB 1 5đ Hay tam giác SAB vuông tại A 0 5đ b b Chứng minh rằng CD 1 SAD Ta cã SA 1 ABCD m. AD G ABCD SA 1 CD 1 1đ Mặt khác AD1 CD gt 2 1đ Từ 1 2 suy ra CD 1 SAD 1đ c c Chứng minh SAD 1 ACD 1đ CD 1 SAD do c u b mp CD G ACD SAB 1 ACD 1đ d d Gọi J là hình chiếu của điểm A lên đường thẳng SD. C minh AJ 1SC CD 1 SAD do c u b mp AJ G SAD AJ1 CD 1 0 5đ Mặt khác AJ 1SD gt 2 0 5đ Tõ 1 2 suy ra AJ 1 SCD Ệ J1S C mp SC g SCD J 1đ e e Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD . Hình chiếu của SC lên mp ABCD là AC. Nên góc giữa đt SC và mp ABCD là SCA 0 5đ Tam giác SAC vuông tại A nên tan SCA -SA 1 Vậy góc giữa đt SC và mp ABCD là 450 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.