TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bài 1: Tổng quan về phân tích dữ liệu thống kê

Bài giảng Bài 1: Tổng quan về phân tích dữ liệu thống kê nêu lên khái niệm thống kê, các loại biến, các loại thang đo, phân tích đơn biến, phân tích nhị biến, phân tích đa biến, vai trò của việc phân tích dữ liệu. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này. | BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ Phần mềm phân tích dữ liệu & dự báo? SPSS Eviews STATA Excel ForecastX SAS Metastock Thống kê: là ngành khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các mặt lượng của hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính qui luật vốn có của chúng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Thống kê là gì? Các loại dữ liệu Dữ liệu Chéo (cross-sectional data): thu thập trong cùng hay gần cùng một thời điểm Chuỗi thời gian (time-series data): thu thập trong các thời điểm liên tiếp nhau Bảng (Panel Data): các quan sát của dữ liệu bao gồm quan sát chéo và các quan sát chéo này lại được quan sát theo thời gian Dữ liệu sơ cấp: trực tiếp thu thập thứ cấp: đã qua xữ lý Dữ liệu định tính/ định lượng 80 100 120 140 160 180 200 Y 55 65 79 80 102 105 120 60 70 84 93 107 110 136 65 74 90 95 110 110 140 70 80 94 103 116 115 144 75 85 98 108 118 120 145 88 113 125 130 115 325 462 445 707 678 690 685 E(Y/Xi) 65 77 89 101 113 115 137 X Chi tiêu và thu nhập của hộ gia đình: Năm Mức tiêu dùng (Yi) Thu nhập (Xi) Năm Mức tiêu dùng (Yi) Thu nhập (Xi) 1971 1981 1972 1982 1973 1983 1974 1984 1975 55 1985 1976 1986 1977 1987 1978 1988 1979 1989 1980 1990 Quy trình chuẩn bị, phân tích dữ liệu Các loại biến Biến định tính (nhãn hiệu, giới tính, nghề nghiệp ) Biến định lượng - Rời rạc : số người trong hộ, số bàn ghi được trong một trận bóng đá - Liên tục: chiều cao của thanh niên, trọng lượng của sản phẩm, giá sản phẩm Các loại thang đo Thang đo định danh (Nominal) Thang đo thứ bậc (Ordinal) Thang đo khoảng (Interval) Likert, dạng Likert, thang đo đối nghĩa (thang đo tính từ cực, Osgood) Thang đo tỷ lệ (Ratio) Thang đo định danh Các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.