TAILIEUCHUNG - Chương trình huấn luyện nông dân sản xuất và xây dựng mô hình rau an toàn theo hướng GAP: Quản lý bệnh hại bầu bí mướp dưa

Triệu chứng, tác hại, biện pháp phòng trừ các bệnh hại bầu bí mướp dưa như: Bệnh đốm phấn, bệnh thán thư, bệnh chết dây, bệnh chết rạp, lỡ cổ, rễ cây con,. là những nội dung được trình bày trong chương trình huấn luyện nông dân sản xuất và xây dựng mô hình rau an toàn theo hướng GAP "Quản lý bệnh hại bầu bí mướp dưa". .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT