TAILIEUCHUNG - Bài giảng Giới thiệu một số PPDH

Bài giảng Giới thiệu một số PPDH trình bày về một số phương pháp dạy học như phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp sàng lọc; phương pháp hỏi đáp; phương pháp thu thập ý kiến; phương pháp phỏng vấn nhanh; phương pháp bể cá vàng và một số phương pháp khác. | GIỚI THIỆU MỘT SỐ PPDH GIỚI THIỆU MỘT SỐ PPDH Phương pháp thảo luận nhóm Phươg pháp sàng lọc Phương pháp hỏi đáp Phương pháp thu thập ý kiến Phương pháp phỏng vấn nhanh Phương pháp làm việc theo công đoạn Phương pháp bể cá vàng Phương pháp tình huống Phương pháp đóng vai Mục đích: Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu. Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm Một số lưu ý Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này. Số lượng người trong nhóm tốt nhất là từ 4 đến 10 người. Chuẩn bị trước các phương tiện liên quan như giấy, bút, bảng PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM Kỹ thuật triển khai Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và ấn định thời gian hoạt động Phân chia lớp thành số nhóm theo mục đích của GV Xác định vị trí hoạt động của các nhóm Các nhóm về vị trí của mình và tiến hành thảo luận, thực hiện nhiệm vụ đã giao. Giáo viên giám sát hoạt động của các nhóm và hỗ trợ khi cần thiết. Kết quả thảo luận nhóm được ghi chép thành biên bản Đại diện của mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận Giáo viên tổng kết, nhận xét. PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC Ý KIẾN Mục đích: Hình thành tinh thần “hoài nghi khoa học”, phân loại “đúng, sai” có cơ sở khoa học. Học viên luôn tập trung suy nghĩ Giúp học viên hiểu bài và ghi nhớ nội dung bài học Khuyến khích tính chủ động, tích cực của người học Một số lưu ý: Tuỳ mức độ phức tạp của thông tin để điều tiết thời gian Có thể áp dụng cho mọi loại hình lớp và kết hợp với các PP khác Kỹ thuật triển khai Giáo viên cung cấp hàng loạt thông tin (đúng và sai) về nội dung của vấn đề. Những thông tin này không nên quá đơn giản. Thông tin này được viết lên bảng hoặc ghi sẵn ra giấy khổ to. Dành thời gian cho học viên suy nghĩ, sắp xếp Học viên lên bảng sắp xếp và giải thích quan điểm của mình Giáo viên và học viên cùng bình luận và đưa ra đáp án VẤN ĐÁP Mục đích: Tăng cường khả năng suy nghĩ và sáng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT