TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình Tỷ giá hối đoái

8/ 1991, NHNN thành lập Trung tâm giao dịch ngoại tệ với 2 trung tâm là Hà Nội và Với 4 mục tiêu: - Thiết lập thị trường ngoại hối chính thức cho giao dịch giữa ngân hàng và các đv kinh tế - Đánh giá và đo lường cung cầu ngoại tệ trên thị trường | Tỉ giá hối đoái Nhân tố tác động Phân loại Khái niệm KHÁI NiỆM tỉ giá hối đoái, cách niêm yết và cách tính tỉ giá. Tỉ giá hối đoái là gì? Tỉ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước Giá cả của một đơn vị tiền tệ của 1 quốc gia được tính bằng số lượng đơn vị tiền tệ của quốc gia khác Sự so sánh sức mua giữa các đồng tiền Ngoại hối bao gồm ngoại tệ và giấy tờ có giá trị ngoại tệ. Cách viết tỉ giá (theo thông lệ kinh doanh tiền tệ ngân hàng) USD/AUD = Đồng yết giá (Tỉ giá bán ra) 1usd= 60 aud Đồng định giá (Tỉ giá mua vào) 1usd= Ngân hàng sẵn sàng mua đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Ngân hàng sẵn sàng bán đồng đô-la Mĩ với tỉ giá 1USD = AUD Đồng tiền đứng ở vị trí thứ nhất gọi là đồng yết giá, đông tiền đứng ở vị trí thứ hai gọi là đồng định giá. Đồng tiền yết giá được cố định ở một đơn vị tiền tệ 1USD, 1GBP, hoặc ở 100, 1000 đơn vị, ví dụ như 1000 GBP). Đồng tiền định giá được thể hiện bằng một số lượng đơn vị biến đổi. Tỉ giá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN