TAILIEUCHUNG - Bài Tập làm văn: Thế nào là miêu tả - Bài giảng điện tử Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Tập làm văn: Thế nào là miêu tả có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể Hiểu được thế nào là miêu tả. Tìm được những câu văn miêu tả trong đoạn văn, đoạn thơ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN