TAILIEUCHUNG - Bài tập Kinh tế vi mô: Phân tích cung cầu thị trường điện thoại di động Việt Nam - ĐH Kinh tế Đà Nẵng

Bài tập Kinh tế vi mô: Phân tích cung cầu thị trường điện thoại di động Việt Nam trình bày về thị trường Smartphone và mối liên hệ “Cung tăng-cầu tăng”. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế. | .