TAILIEUCHUNG - DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Chính sách ngoại hối đã được hoàn thiện căn bản phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở. Nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối đã chủ động và vững hơn trước những biến động tâm lý. | LỚP CT36A: Đỗ Thị Thu Thảo Nguyễn Ngọc Trang Nguyễn Thanh Huyền Bùi Trà My K35 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Phan cong cong viec Đỗ Thị Thu Thảo: tìm tài liệu phần "Diễn biến và đánh giá thị trường ngoại hối trong những năm gần đây", làm slide và thuyết trình mục 1 trong slide. Nguyễn Ngọc Trang: tìm tài liệu phần "Đánh giá thị trường ngoại hối" và "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Nguyễn Thanh Huyền: tìm tài liệu "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Bùi Trà My CT35A: thuyết trình mục 2 trong slide. Thị trường ngoại hối Việt Nam trong những năm gần đây: Diễn biến. Đánh giá: Đạt được. Hạn chế. 2. Xu thế và giải pháp hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam trong tương lai: Xu thế. Giải pháp hoàn thiện. NỘI DUNG CHÍNH 1. Thị trường ngoại hối VN trong những năm gần đây Năm 2009, tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng trong 4 tháng đầu năm. Tháng 1/2010, giảm nhẹ và tiếp tục dao động quanh mức đồng/USD. Cuối năm 2010, rơi vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN