TAILIEUCHUNG - Bài Chính tả: Nghe, viết: Nếu chúng mình có phép lạ - Bài giảng điện tử Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Chính tả: Nghe, viết: Nếu chúng mình có phép lạ, phân biệt s/x, dấu hỏi/ dấu ngã có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể nhớ và viết chính xác, đẹp 4 khổ thơ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ. | BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 4 Chính tả ( Nhớ- viết) Nếu chúng mình có phép lạ S/76 HÁT Bài viết Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Bắt hạt giống nảy mầm nhanh Chớp mắt thành cây đầy quả Tha hồ hái chén ngọt lành. Bài viết Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Đứa thì lặn xuống đáy biển Đứa thì ngồi lái máy bay. Bài viết Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Hái triệu vì sao xuống cùng Đúc thành ông mặt trời mới Mãi mãi không còn mùa đông. Bài viết Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Hoá trái bom thành trái ngon Trong ruột không còn thuốc nổ Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Chính tả (nghe-viết) Bài viết lỗi nảy mầm Nếu chúng mình có phép lạ đáy biển hoá trái bom thuốc nổ lỗi Bài viết V Nếu chúng mình có phép lạ II. Bài tập chính tả b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã. Ông Trạng Nồi Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN