TAILIEUCHUNG - Bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật học sinh có thể viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó. | Giáo án Tiếng việt 4 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó. II. Đồ dùng dạy học: HS chuẩn bị dàn ý tiết trước. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định. tra bài cũ. - Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò chơi của địa phương mình. - Nhận xét và cho điểm HS. 2. Dạy- học bài mới a) Giới thiệu bài - Những tiết học trước các em đã tập quan sát đồ chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh. b) Hướng dẫn viết bài * Tìm hiểu bài - Gọi HS đọc đề bài. - Gọi HS đọc gợi ý. - Gọi HS đọc lại dàn ý của mình. * Xây dựng dàn ý + Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em. - Gọi HS đọc phần thân bài của mình. + Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần kết bài của em. c) Viết bài - HS tự viết bài vào vở. - GV thu, chấm một số bài và nêu nhận xét chung. 4. Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung về bài làm của HS. - Dặn HS nào cảm thấy bài của mình chưa tốt thì về nhà viết lại và nộp vào tiết học sau. - Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. - Nhận xét tiết học. - HS hát - HS thực hiện yêu cầu. - Lắng nghe. -1 HS đọc thành tiếng. -1 HS đọc thành tiếng. - 2 HS đọc dàn ý. + 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. -1 HS đọc + 2 HS trình bày: kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN