TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9640:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9640:2013 về muối (natri clorua) công nghiệp áp dụng cho muối (natri clorua) được sử dụng làm nguyên liệu dùng trong công nghiệp. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết. | .